English   polski  

Statistics

Number of publications: 111622

Readers on-line: 269

Total number of users since Dec 1, 2006: 40095934

Collection

Library

Frequently read publications : Archival resources

Page1of403 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery A - M [8150]
 2. Spis ludności miasta Krakowa z r.1890, Dz. I, nr 1-55, T. 1 [6872]
 3. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [6357]
 4. W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie [6262]
 5. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery L - Z [6261]
 6. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [6006]
 7. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera S [5963]
 8. Wierchy. R. 1 (1923) [5488]
 9. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera K [5360]
 10. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. I, T.1. [5319]
 11. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery M - Z ( obcy) [5061]
 12. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera M [4711]
 13. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. VIII, T. 14. [4655]
 14. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litera P [4160]
 15. Indeks do Spisu ludności Krakowa z r.1890, Litery A - L ( obcy) [3978]
 16. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery A - B [3914]
 17. Kraków i jego okolice [3775]
 18. Inscriptiones et decreta terminorum terrestrium districtus Cracoviensis, colloquialium et in curia regis (TC 3a) [3754]
 19. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. IV, T. 6. [3700]
 20. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery V - W [3630]
 21. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1900, Dz. VII, T. 13 [3579]
 22. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery Q - R [3564]
 23. Krakowski Rocznik Archiwalny. T. 1 (1995) [3529]
 24. Indeks do ksiąg spisu ludności miasta Krakowa z r. 1910, Litery C - D [3459]
 25. Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, Dz. I, T.2. [3347]