English   polski  

Statistics

Number of publications: 136968

Readers on-line: 55

Total number of users since Dec 1, 2006: 59840408

Collection

Library

Frequently read publications : Muzeum Narodowe w Krakowie

  1. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [8906]
  2. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [6619]
  3. Kraków buduje Muzeum Narodowe : historyczny zarys powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, jego rozwój i konieczność budowy nowego gmachu, sprawozdanie dotychczasowej akcji Komitetu Wykonawczego i z prac technicznych kierownictwa budowy [...] [4905]
  4. Kraków i jego okolice [4000]
  5. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. T. 2 [3629]
  6. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic [3292]
  7. [BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA vel BRZESKA], Biblia Swięta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlaśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone. ... drukowano w Brześciu Litewskim z roskazania a nakładem...Mikolaia Radziwila ...Roku Pańskiego [1563] miesiąca Wrzesnia dnia czwartego. [3046]
  8. Kraków dawny i dzisiejszy [2921]
  9. Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego [2479]
  10. Przewodnik po Muzeum im. hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie [2380]