English   polski  

Statistics

Number of publications: 112303

Readers on-line: 1344

Total number of users since Dec 1, 2006: 40126453

Collection

Library

Frequently read publications : Documentation Centre of Tatra. TPN

Page1of281 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Kompletny skorowidz miejscowości w Galicyi i Bukowinie [3084]
 2. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa [2677]
 3. Słownik wyrazów obcych : 33000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich [2423]
 4. Legendowe postacie zakopiańskie : Chałubiński, ks. Stolarczyk, Sabała [1617]
 5. Czasopisma. "Tygodnik Ilustrowany" 1889-1934 [1374]
 6. Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam in duos tomos divisa, quorum prior continet cum praecognitis, Europam, posterior Asiam, Africam et Americam [1361]
 7. Słownik ortoepiczny : jak mówić i pisać po polsku [1237]
 8. Polski almanach uzdrowisk [1230]
 9. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony [1138]
 10. Geografia fizyczna ziem polskich i charakterystyka fizyczna ludności [1137]
 11. Parzenice góralskie [1126]
 12. W Alpach i za Alpami. T. 1 [1045]
 13. Cudzoziemcy w Galicyi : (1787-1841) [979]
 14. A magyar korona országainak helységnévtára [950]
 15. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic [946]
 16. Europa Touring : guide automobile d'Europe [931]
 17. WHP. "Tatry Wysokie" przewodnik. Materiały wyzyskane: Młynicka Przełęcz - Skrajne Solisko [912]
 18. Dziennik podróży do Tatrów [912]
 19. WHP. "Tatry Wysokie" przewodnik. Rozdziele - Lodowa Przełęcz, materiał wyzyskany 1922-1974 [871]
 20. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása [869]
 21. Österreich - Ungarn nebst Bosnien und der Herzegowina [...] : Handbuch für Reisende [839]
 22. Szkice z podróży w Tatry [805]
 23. Zakopane. Lista gości w Zakopanem 1892-1903, 1989 [5] [798]
 24. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása [794]
 25. Slovenská čítanka [779]