English   polski  

Statistics

Number of publications: 107411

Readers on-line: 271

Total number of users since Dec 1, 2006: 38307542

Collection

Library

Frequently read publications : Documentation Centre of Tatra. TPN

 1. Kompletny skorowidz miejscowości w Galicyi i Bukowinie [3059]
 2. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa [2637]
 3. Słownik wyrazów obcych : 33000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich [2367]
 4. Legendowe postacie zakopiańskie : Chałubiński, ks. Stolarczyk, Sabała [1602]
 5. Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam in duos tomos divisa, quorum prior continet cum praecognitis, Europam, posterior Asiam, Africam et Americam [1359]
 6. Czasopisma. "Tygodnik Ilustrowany" 1889-1934 [1246]
 7. Słownik ortoepiczny : jak mówić i pisać po polsku [1207]
 8. Polski almanach uzdrowisk [1195]
 9. Geografia fizyczna ziem polskich i charakterystyka fizyczna ludności [1126]
 10. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony [1074]
 11. W Alpach i za Alpami. T. 1 [1041]
 12. Cudzoziemcy w Galicyi : (1787-1841) [964]
 13. A magyar korona országainak helységnévtára [947]
 14. Europa Touring : guide automobile d'Europe [931]
 15. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic [924]
 16. WHP. "Tatry Wysokie" przewodnik. Materiały wyzyskane: Młynicka Przełęcz - Skrajne Solisko [911]
 17. Parzenice góralskie [886]
 18. Dziennik podróży do Tatrów [879]
 19. WHP. "Tatry Wysokie" przewodnik. Rozdziele - Lodowa Przełęcz, materiał wyzyskany 1922-1974 [871]
 20. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása [866]
 21. Österreich - Ungarn nebst Bosnien und der Herzegowina [...] : Handbuch für Reisende [827]
 22. Szkice z podróży w Tatry [798]
 23. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása [794]
 24. Slovenská čítanka [779]
 25. Zakopane. Lista gości w Zakopanem 1892-1903, 1989 [5] [778]