English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Muzeum Narodowe w Krakowie

Number of publications in collection: 2189

Number of publications in collection and its all subcollections: 2190

Frequently viewed

  1. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [8879]
  2. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [6582]
  3. Kraków buduje Muzeum Narodowe : historyczny zarys powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, jego rozwój i konieczność budowy nowego gmachu, sprawozdanie dotychczasowej akcji Komitetu Wykonawczego i z prac technicznych kierownictwa budowy [...] [4866]
  4. Kraków i jego okolice [3995]
  5. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. T. 2 [3625]
  6. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic [3277]
  7. [BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA vel BRZESKA], Biblia Swięta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlaśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone. ... drukowano w Brześciu Litewskim z roskazania a nakładem...Mikolaia Radziwila ...Roku Pańskiego [1563] miesiąca Wrzesnia dnia czwartego. [3033]
  8. Kraków dawny i dzisiejszy [2908]
  9. Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego [2473]
  10. Kraków : (z 64 ilustracjami) [2363]

More...

Recently added

Loading...