English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka

Number of publications in collection: 1204

Frequently viewed

  1. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami [...] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju [5784]
  2. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. T. 2 [2876]
  3. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic [2566]
  4. Kraków buduje Muzeum Narodowe : historyczny zarys powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, jego rozwój i konieczność budowy nowego gmachu, sprawozdanie dotychczasowej akcji Komitetu Wykonawczego i z prac technicznych kierownictwa budowy [...] [2017]
  5. Kraków i jego okolice [1956]
  6. Kraków dawny i dzisiejszy [1464]
  7. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych , tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajch dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego [1252]
  8. Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego HuttenCzapskiego w Krakowie : z rękopisu ś. p. Emeryka hr. Hutten-Czapskiego [1235]
  9. Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego [1190]
  10. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych , tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajch dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego [1183]

More...

Recently added

Loading...